De filter vi levererar är uteslutande testade och godkända. Därför bär de etiketter som visar detta.
Filter som inte testats är farliga för både hälsa och miljö. Använd endast godkända filter! Du kan
ställas ansvarig för att sprida farliga partiklar i och kring arbetsplatsen.

 
Grovfiltret är viktigt eftersom det tar hand om större partiklar och skyddar på så sätt
de finkänsliga filtren inuti maskinen.
Ett grovfilter stoppar damm, större fasta
partiklar, insekter, textilfibrer o dyl.
Vi för grovfilter till samtliga våra modeller:
Miljöbox 850, Miljöbox 5000 och Miljöbox 1000
(samt till Miljöburkens MB 400, MB 5000, MB 1400, MB 3000, MB 1000 och Pullmans maskiner A300, A600 och A2500 samt Ermators Mini, Midi och Kvarto).
 
 
 
Finfiltren (F7-filter) har en avskiljningsgrad på minst 90% enligt Ashraestandard.
Ett finfilter stoppar t ex damm, frömjöl o dyl.
Vi för testade finfilter till samtliga våra modeller: Miljöbox 850 och Miljöbox 1000 (samt till Miljöburkens MB 400, MB 1400, MB 3000, MB 1000L och Pullmans maskin A300 samt Ermators Midi och Kvarto).
 
 
 
 
 
 
Våra absolutfilter (H13) har en avskiljningsgrad på minst 99,99% DOP och är läcktestade med rök enligt DIN24184. Absolutfilter stoppar rök, aerosoler, bakterier, radioaktivt stoff, asbest
o dyl. Vi för testade absolutfilter, även kallade Hepafilter, till samtliga våra modeller:
Miljöbox 850, Miljöbox 5000 och Miljöbox 1000 (samt till Miljöburkens MB 5000, MB 1400,
MB 3000, MB 1000 och Pullmans maskiner A600 och A2500 samt Ermators Mini, Midi och Kvarto).
 
 
       

 


Allt material Copyright Nya Viskan Veddige AB