Varning! Det är skillnad på filter och filter!

 
Kontrollera alltid att ni använder testade och godkända filter! Allt annat kan vara farligt för hälsan och miljön. Du kan också ställas ansvarig med kännbara påföljder om ni använder undermåliga, läckande filter.
 
Ett godkänt Hepafilter (absolutfilter) är alltid ordentligt märkt. Se bilden till vänster.
  
Har ni Hepafilter som saknar märkning bör ni omedelbart antingen kassera dem eller ställa säljaren mot väggen och få pengarna tillbaka!
 
De filter VI för är testade och godkända!
   
 
       

Allt material Copyright Nya Viskan Veddige AB